We kunnen voor zo’n lage prijs onze arrangementen aanbieden, omdat we een sociale onderneming zijn. Zo vloeit de winst uit onze commerciële activiteiten weer terug in de Salon. We zijn reuze blij dat we worden bijgestaan door sponsors. En we organiseren ook andere activiteiten voor onze klanten. Tijd is bij ons dus geen geld, tijd is bij ons samen genieten!

We hebben giften gekregen van:

  • Start Foundation
  • Burgerparticipatiefonds Gemeente Tilburg
  • Rabobank
  • Boekenschop
  • Avec
  • ROACK
  • Stimuleringsfonds